Cooperación Galegaé a “marca” a través da cal a Xunta de Galicia canaliza as súas accións en prol do desenvolvemento e a erradicación da pobreza no mundo.