104. “Aprendizaxe-Servizo (ApS)como ferramenta de apoio-diagnose ao desenvolvemento local so a perspectiva do compromiso social investigador na universidade. Un caso da Galiza."

Tipo de comunicación

Comunicación. Territorio, desarrollo rural, ciudades y gobernanza

Palabras clave (keywords)

Aprendizaxe-Servizo, Comunidade rural, Desenvolvimento local, Compromiso social investigador.

Abstract

Inda que nomeadamente cando se fala de cooperación ao desenvolvimento fícase com o pensamento nas comunidades presuntamente subdesenvolvidas (ou en proceso de), e afastadas física e culturalmente de maneira importante da axente implicada, creemos que é fulcral non esquecernos de comunidades próximas e pertencentes ao mesmo eido cultural, mais que precisan ou poden ser obxecto de procesos colaborativos em relacionamento co desenvolvimento local. Por outra banda, estes casos son unha opción única para a utilización da metodoloxía de ApS no ensino normal das distintas materias para pór en contacto ao alumnado cunha realidade, que non por ficar próxima é coñecida. Também cumpre salientar que este proceso queda claramente inserido so a capa do compromiso social investigador (e docente) dende o facto práctico.

O exemplo de caso que aquí se expón (comunidade rural da montaña lucense) relata a aproximación inter e transdisciplinar de materias regulares na docencia,en relacionamento co medio-ambiente, economía e sistemas socioculturais, no estudo e diagnose do traballo dunha asociación cultural para a axuda ao desenvolvimento da comunidade. Fronte e em paralelo ás propostas da AA.CC. apresentamos as proposicións discutidas que constitúen a diagnose dos tres grupos de traballo .

Podemos apreciar que a actividade de ApS convertese dunha ferramenta importante para:

Coñecemento das comunidades locais, diagnose de campo e constitución de propostas ao desenvolvimento local, guía de axuda para os axentes directamente implicado no traballo con ditas comunidades, e posta na realidade práctica do concepto de compromiso social investigador, e neste caso também docente.

Autores

  • Carral Vilariño, Emilio V.
    USC, ES